„იმედის დილა“ - ძველი ქართული რეკლამა |


 საჩუქრები და ფეშქაშები საშობაოდ და საახალწლოდ 
იყიდება 
პანცერისა და გლუხოვსკის საწყობში 

გაზეთი „ცნობის ფურცელი“, 1897 წ.
მშვენიერი და მსუბუქი საკერავი მანქანები დიასახლისებისა და გასათხოვარ ქალებისათვის ყიდვა შეიძლება შეღავათიანის პირობებით 

 

გიორგი ჭეიშვილი